Nederlands English
Exil flea free spot on hond xl 3 pip ( 40 tot 60 kg)
 

Exil flea free spot on hond xl 3 pip ( 40 tot 60 kg)

 0 reviews

Bescherm uw hond snel, eenvoudig en langdurig tegen vlooien. Gebruik Exil Flea Free spot on! Met slechts een druppel in de nek bestrijdt u vlooien en teken voor lange tijd.

  • snelle bestrijding
  • tot 8 weken vlovrij
  • gemakkelijk toe te dienen
Een vlooienvrije hond met Exil Flea Free spot on hond, tot 8 weken lang!
Artikelnummer: 383947

€20,95
Aantal

Toevoegen aan wenslijst

Bescherm uw hond snel, eenvoudig en langdurig tegen vlooien. Gebruik Exil Flea Free spot on! Met slechts een druppel in de nek bestrijdt u vlooien en teken voor lange tijd.

  • snelle bestrijding
  • tot 8 weken vlovrij
  • gemakkelijk toe te dienen

Een vlooienvrije hond met Exil Flea Free spot on hond, tot 8 weken lang!
 

Pictogram hond
Voor alle honden
Exil Flea Free spot on hond is geschikt voor alle honden vanaf
2 maanden oud en 2 kg zwaar.
 
Exil Flea Free gewichtsklasse pictogram
4 gewichtsklassen voor dosering op maat
Exil Flea Free spot on hond is beschikbaar in 4 gewichtsklassen: S (2 tot 10 kg), M (10 tot 20 kg), L (20 tot 40 kg) en XL (40 tot 60 kg). Altijd precies juiste hoeveelheid voor uw hond.
 
Anti-vlooien pictogram
Bestrijdt vlooien op de hond
Exil Flea Free spot on hond werkt snel. De vlo hoeft niet te bijten maar wordt bestreden na contact met het middel. binnen 6 tot 18 uur zijn alle vlooien dood, tot wel 8 weken lang!
 
 
Pictogram teken
Bestrijdt teken op de hond
Exil Flea Free spot on hond doodt tot 4 weken lang de teken op de hond. Een enkele teek kan nog wel aanhechten maar de kans op ziekte-overdracht wordt geminimaliseerd.
 
 
Eenvoudig toe te dienen
Verpakking met 3 pipetten
Exil Flea Free spot on hond dient u snel en gemakkelijk toe met een pipet. Een verpakking bevat 3 pipetten.
 
Werkingsduur pictogram
3 keer 8 weken werkzaam
Met de 3 pipetten in een verpakking Exil Flea Free spot on hond is uw hond 3 x 8 = 24 weken beschermd tegen vlooien.
 
 

Een veilig diergeneesmiddel

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft Exil Flea Free spot on hond
geregistreerd als diergeneesmiddel. Diergeneesmiddelen worden regelmatig opnieuw getest in het kader van geneesmiddelen bewaking. Exil heeft aangetoond dat Exil Flea Free spot on veilig en effectief is en aan alle wettelijke eisen voldoet.
Exil Flea Free spot on voor de hond van 2 tot 10 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 2 tot 10 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 10 tot 20 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 10 tot 20 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 20 tot 40 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 20 tot 40 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 40 tot 60 kg

Exil Flea Free spot on voor de hond van 40 tot 60 kg

Voor honden zwaarder dan 60 kg: gebruik 2 pipetten Exil Flea Free spot on hond-L.

Exil Flea Free spot-on hond (Exil Fiproline spot-on)
Hond-S: EXIL FIPROLINE 67 mg spot-on oplossing voor kleine honden
Hond-M: EXIL FIPROLINE 134 mg spot-on oplossing voor middelgrote honden
Hond-L: EXIL FIPROLINE 268 mg spot-on oplossing voor grote honden
Hond-XL: EXIL FIPROLINE 402 mg spot-on oplossing voor extra grote honden

REGISTRATIEHOUDER
Alfamed, 13ème rue LID, 06517 Carros Cedex Frankrijk

PRODUCENT
Alfamed, 13ème rue LID, 06517 Carros Cedex Frankrijk

WERKZAAM BESTANDDEEL
  Hond-S Hond-M Hond-L Hond-XL
Fipronil 67 mg 134 mg 268 mg 402 mg
Hulpstoffen:        
Butylhydroxyanisol (E320) 0,134 mg 0,268 mg 0,536 mg 0,804 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,067 mg 0,134 mg 0,268 mg 0,402 mg

INDICATIES
Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken (Dermacentor reticulatus).
Het product is tot 8 weken effectief tegen nieuwe vlooien infecties en tot 4 weken tegen teken (Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, Rhipicephalus sanguineus). Indien sommige soorten teken (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus) bij toediening al aanwezig zijn als het product wordt gebruikt, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week.
Het product kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen door vlooien veroorzaakte allergische dermatitis.

CONTRA-INDICATIES
Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan puppies jonger dan 2 maanden oud en/of aan puppies die minder dan 2 kg wegen.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.
Dit product is specifiek ontwikkeld voor honden. Niet gebruiken bij katten, daar dit tot overdosering kan leiden.

BIJWERKINGEN
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Als zeer zelden voorkomende bijwerkingen zijn waargenomen: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toediening (huidverkleuring, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen werd overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen), braken of ademhalingsproblemen waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIER
Hond

DOSERING:
Hond-S: 1 pipet Exil Fiproline Spot On Hond S van 0,67 ml per hond van 2 tot 10 kg lichaamsgewicht;
Hond-M: 1 pipet Exil Fiproline Spot On Hond M van 1,34 ml per hond van 10 tot 20 kg lichaamsgewicht.
Hond-L: 1 pipet Exil Fiproline Spot On Hond L van 2,68 ml per hond van 20 tot 40 kg lichaamsgewicht.
Hond-XL: 1 pipet Exil Fiproline Spot On Hond XL van 4,02 ml per hond van 40 tot 60 kg lichaamsgewicht.

Zorg er voor dat de haren niet erg nat worden na toediening omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de plaats van toediening. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening.

TOEDIENINGSWEG
Uitwendig op de huid, tussen de schouderbladen.
Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet zodat alle vloeistof zich onderin bevindt. Knip of breek het topje van de pipet af langs de breuklijn.
Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.
Een witachtige plek kan worden waargenomen op de toedieningsplaats tot 48 uur na toediening.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Op een droge plaats bewaren.
Bewaren beneden de 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de buitenverpakking en de pipet.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR ELKE DIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS
Wassen van de hond 1 uur voor de behandeling heeft geen effect op de werkzaamheid van het product tegen vlooien. Baden/onderdompelen in water binnen 2 dagen na toediening van het product moet worden vermeden. Wekelijks baden in water gedurende 1 minuut vermindert de werkingsduur tegen vlooien met 1 week.
Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling aan teken is behandeld , zullen de teken binnen de eerste 24-48 uur na aanhechting worden gedood. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten.
Eenmaal dood zullen de teken van het dier afvallen of, indien ze achter blijven, kunnen teken voorzichtig worden verwijderd.
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten daarom behandeld worden in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.
Indien gebruikt bij de behandeling van allergische dermatitis door vlooien, is maandelijkse
behandeling van de allergische patiënt en alle andere dieren in het huishouden noodzakelijk.
Voor optimale vlooien bestrijding in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK BIJ DIEREN
Dieren moeten worden gewogen voor de behandeling plaatsvindt om zodoende over- of
onderdosering te voorkomen. Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig ogen spoelen met water.
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het product op een plaats wordt toegediend waar het niet opgelikt kan worden en ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling.
Het product niet toedienen op wonden of beschadigde huid.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, TE NEMEN DOOR DEGENE DIE HET GENEESMIDDEL AAN DE DIEREN TOEDIENT
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de irritatie aanhoudt zoek medische hulp en laat de verpakking of bijsluiter aan de arts zien.
Niet eten, drinken of roken tijdens toediening.
Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Handen wassen na gebruik. Dieren of toedieners met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 2) moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is. Kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.

ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN
Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Honden mogen niet zwemmen binnen 2 dagen na behandeling. Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE
Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende teven zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Vervuil geen vijvers, waterwegen of poelen met het product of de lege pipet.

DIERGENEESMIDDEL
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
REG NL 102204/102205/102208/102209
Kanalisatie
VRIJ

Exil Diergeneesmiddelen
Divisie van Emax Nederland BV
Postbus 365, 3770 AJ Barneveld
Huisdier Informatie Centrum:
Tel 0900 2000 888 (€0,20/min)
www.exilvoordieren.nl

Er zijn nog geen reviews over dit product geschreven.

Navigatie