Nederlands English
Exil tick off knijpampullen 1ml 6 pip
 

Exil tick off knijpampullen 1ml 6 pip

 0 reviews

Exil Tick Off knijpampullen voor de hond weert teken af en voorkomt een tekenbeet.
  • Druppels in de nek (spot on).
  • Beschermt tot 4 weken tegen teken en vlooien.
  • Voor honden van 5 tot 80 kg.
Artikelnummer: 002803

€27,75
Aantal

Toevoegen aan wenslijst

Exil Tick Off knijpampullen

 

Exil Tick Off knijpampullen voor de hond weert teken af en voorkomt een tekenbeet.

  • Druppels in de nek (spot on).
  • Beschermt tot 4 weken tegen teken en vlooien.
  • Voor honden van 5 tot 80 kg.
 

Weert teken af en voorkomt en tekenbeet

Exil Tick Off heeft naast een snelle tekendodende werking ook een afwerende werking tegen teken en beschermt de hond óók tegen vlooien. De afwerende werking voorkomt dat teken zich vastbijten. U ziet dus geen of veel minder teken op uw hond.

 

Gemakkelijk toe te dienen

U dient Exil Tick Off knijpampullen toe met een druppel in de nek. Snel en eenvoudig. Vervolgens verspreidt het middel zich binnen 24 uur via de huid over de gehele hond. Ideaal voor honden met een dikke, langharige vacht zoals de Berner Sennen en Golden Retriever.

 

Eén verpakking voor alle honden van 5 tot 80 kilogram

Afhankelijk van het gewicht van uw hond dient u 1 tot 3 pipetten toe. U kunt met de verpakking met 6 pipetten dus meerdere honden behandelen. Ook als ze verschillende gewichten hebben. Voor honden tot 5 kg en voor gevoelige rassen adviseren wij Exil Tick Off combispray.

Wijze van toediening:

Voor spot-on gebruik
Open een sachet en verwijder de pipet uit het sachet.

Stap 1: De hond dient te staan voor een gemakkelijke toediening. Houd de pipet met één hand rechtop, op afstand van uw gezicht en druk met de andere hand het puntje open door het te buigen en terug te vouwen.
 
Stap 2: Duw de haren uit elkaar tot de huid zichtbaar is en plaats het puntje van de pipet tegen de huid tussen de schouderbladen.

Stap 3 (kleine honden): Druk stevig op de pipet en dien de gehele inhoud rechtstreeks op de huid toe.

Stap 3 (grotere honden): De gehele inhoud van de pipetten dient gelijkmatig te worden toegediend op twee verschillende plekken langs de ruglijn vanaf de schouder tot aan de staartbasis.

Breng het product direct op de huid aan. Alleen aanbrengen op intacte huid.

Aanhoudend, intensief contact met water moet vermeden worden. In geval van frequent watercontact kan de bescherming verminderen. In deze gevallen kan de behandeling op zijn vroegst 7 dagen na de voorgaande behandeling worden herhaald.

BIJWERKINGEN
In zeldzame gevallen zijn reacties op de plaats van toediening en/of overgevoeligheidsreacties van de huid (dat wil zeggen roodheid, jeuk en haarverlies) gemeld. Gangbare symptomen kunnen verlies van eetlust, braken, vermoeidheid, excitatie, tremoren, convulsies en/of ataxie zijn. De effecten verdwijnen vaak binnen een paar uren indien de hond gewassen wordt met water en shampoo. Raadpleeg in ernstige gevallen een dierenarts.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

WAARSCHUWINGEN
Het vasthechten van een enkele teek kan niet uitgesloten worden.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren
Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
Permethrin is extreem giftig voor katten. Ter voorkoming dat katten per ongeluk in contact komen met het product, moeten katten weggehouden worden van behandelde honden totdat de behandelde plek droog is. Zorg ervoor dat katten de toedieningsplaats van een behandelde hond niet likken. Raadpleeg onmiddellijk een dierenarts wanneer dit toch gebeurt.
Omdat permethrin giftig is voor waterorganismen mag een behandelde hond niet in contact komen met oppervlaktewater gedurende ten minste 24 uur na behandeling.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient
Vermijd contact met de huid. Was de handen na toediening.
Vermijd contact met de ogen. Spoel met overvloedig water als het product in aanraking met de ogen is gekomen.
Onmiddellijk afwassen met water en zeep na morsen op de huid.
Raak de behandelde plaats niet aan gedurende 3-6 uur na behandeling. Het wordt daarom aanbevolen de dieren ‘s avonds te behandelen. Recent behandelde dieren mogen niet slapen in hetzelfde bed als hun eigenaar; dit geldt in het bijzonder voor kinderen.

Personen die het product frequent toedienen, bijvoorbeeld fokkers of personeel in kennels, dienen neopreen of nitril handschoenen te dragen, met een minimumdikte van 3 mm.

Gebruik tijdens dracht of lactatie
Teratologische studies bij laboratoriumdieren geven aan dat zowel permethrin als 1-methoxypropaan-2-ol geen teratogene risico’s heeft. Het gebruik van het product tijdens dracht of lactatie is niet onderzocht bij de hond.
Indien nodig dienen drachtige teven enige tijd voor het werpen behandeld te worden, om blootstelling van pasgeboren pups aan het product tot een minimum te beperken.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie
Niet gelijktijdig gebruiken met andere insecticiden zoals andere pyrethroïden, organofosforverbindingen of carbamaten.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)
Honden behandeld met vier keer de aanbevolen dosis vertoonden geen bijwerkingen.

Onverenigbaarheden
Niet vermengen met enig ander diergeneesmiddel.

BEWARING
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
Bewaren beneden 25°C.
Beschermen tegen bevriezing.
Beschermen tegen licht.

VERWIJDERING
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd.
Het product dient niet in de waterloop terecht te komen, aangezien dit gevaar kan opleveren voor vissen en andere waterorganismen.
Producten die permethrin bevatten zijn toxisch voor bijen.

VERPAKKING
Doos met 6 pipetten à 1 ml.

REG NL 10115           VRIJ

September 2012

Gedistribueerd door:
Exil Diergeneesmiddelen
Divisie van Emax Nederland BV
Postbus 365
3770 AJ Barneveld
Huisdier Informatie Centrum:
Tel 0900 2000 888 (€ 0,20/min)
www.exiltickoff.nl

Er zijn nog geen reviews over dit product geschreven.

Navigatie