Nederlands English
Exil flea free spot on kat
 

Exil flea free spot on kat

 0 reviews

Heeft uw kat last van teken? Gelukkig is er Exil Flea Free spot on kat. Met een aantal druppels in de nek is uw kat beschermd tegen teken. Dubbel beschermd zelfs, want Exil Flea Free spot on werkt ook tegen vlooien.
Artikelnummer: 383944

€12,75
Aantal

Toevoegen aan wenslijst

Exil Flea Free spot on kat

Tegen teken bij de kat. Wel 2 weken lang!

Heeft uw kat last van teken? Gelukkig is er Exil Flea Free spot on kat. Met een aantal druppels in de nek is uw kat beschermd tegen teken. Dubbel beschermd zelfs, want Exil Flea Free spot on werkt ook tegen vlooien.

Voordelen van Exil Flea Free spot on katExil Flea Free Spot on kat 3 pipetten

  • Gegarandeert 2 weken werkzaam tegen teken
  • tot 5 weken vlovrij
  • gemakkelijk toe te dienen

Lange werkingsduur

Exil Flea Free spot on heeft een gegarandeerde werkzaamheid tegen teken van 2 weken. Ook na 2 weken blijft het middel effectief tegen teken. De werkzaamheid is minder dan de officiële norm van 90% (acaricide werking). Het minimale behandelinterval tussen 2 pipetten is 4 weken. Behandel daarom om de 4 weken. Vlooien blijven zelfs tot 5 weken weg van uw kat.

Snel actief

Na toediening met de pipet is de kat binnen 24 uur langdurig tegen teken en vlooien beschermd.

Veilig

Exil Flea Free spot on is officieel geregistreerd en voldoet aan alle wettelijke eisen. Exil heeft de veiligheid en effectiviteit van het middel aangetoond.

Exil Flea Free spot on kat (Exil Fiproline 50 mg spot-on)
spot-on oplossing voor katten

REGISTRATIEHOUDER
Alfamed, 13ème rue LID, 06517 Carros Cedex Frankrijk

Producent:
Alfamed, 13ème rue LID, 06517 Carros Cedex Frankrijk

WERKZAAM BESTANDDEEL
Een pipet van 0,50 ml bevat: Fipronil 50 mg.
Hulpstoffen:
Butylhydroxyanisol (E320) 0,10 mg
Butylhydroxytolueen (E321) 0,05 mg

INDICATIES
Bestrijding van vlooien (Ctenocephalides spp.) en teken (Dermacentor reticulatus).
Het product heeft een insecticide werking tot 5 weken tegen vlooien.
Het product heeft een acaricide werking tot 2 weken tegen teken (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus). Indien sommige soorten teken (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor reticulatus) bij toediening al aanwezig zijn, kan het zijn dat niet alle teken binnen de eerste 48 uur worden gedood, maar binnen 1 week.

CONTRA-INDICATIES
Vanwege afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 2 maanden oud en/of aan kittens die minder dan 1 kg wegen.
Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren.
Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor de actieve stof of een van de hulpstoffen.

BIJWERKINGEN
Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speekselen worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan de dragerstof.
Als zeer zelden voorkomende bijwerkingen zijn waargenomen: voorbijgaande huidreacties op de plaats van toediening (huidverkleuring, lokale kaalheid, jeuk, roodheid) en gegeneraliseerde jeuk of kaalheid. In uitzonderlijke gevallen werd overmatig speekselen, reversibele neurologische symptomen
(overgevoeligheid, depressie, nerveuze verschijnselen) of braken waargenomen.
Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

DOELDIER
Kat

DOSERING
1 pipet Exil Fiproline van 0,5 ml per kat

TOEDIENINGSWEG
Alleen voor uitwendig gebruik. Dien 1 pipet van 0,5 ml per dier toe.
Houd de pipet rechtop. Tik een paar keer tegen de bovenkant van de pipet om alle vloeistof onderin te krijgen. Knip of breek het topje van de spot-on af langs de breuklijn. Duw de haren opzij tot de huid goed zichtbaar is. Plaats de punt van de pipet direct op de kale huid en knijp meerdere keren goed in de pipet om de pipet helemaal leeg te maken. Breng de inhoud aan tussen de schouderbladen, bij voorkeur op twee plaatsen.

Het is belangrijk het product daar aan te brengen waar het dier het er niet af kan likken en dat dieren elkaar niet likken direct na het aanbrengen van de vloeistof. Zorg er voor dat de haren niet erg nat worden na toediening omdat er dan een kleverige plek kan ontstaan op de plaats van toediening. Als dit toch zou optreden zal de plek verdwijnen binnen 24 uur na toediening. Een witachtige plek kan worden waargenomen op de toedieningsplaats tot 48 uur na toediening.

AANWIJZINGEN VOOR EEN JUISTE TOEDIENING
Voor een optimale vlooien en/of tekenbestrijding zal het behandelingsschema aangepast kunnen worden aan de plaatselijke omstandigheden. In afwezigheid van veiligheidsstudies is het minimale behandelingsinterval 4 weken.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN BIJ BEWAREN
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren. Op een droge plaats bewaren.
Bewaren beneden de 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op de pipet.

SPECIALE WAARSCHUWINGEN
Vlooien van huisdieren infesteren vaak de gebruikelijke rustplaatsen, zoals de mand van het dier, tapijten en gestoffeerd meubilair. Deze plekken moeten daarom behandeld worden in geval van een massale infestatie en bij de aanvang van de bestrijdingsmaatregelen met een gepast bestrijdingsmiddel en door regelmatig stofzuigen.
Het product voorkomt de aanhechting van teken niet. Als het dier voor de blootstelling aan teken is behandeld , zullen de teken binnen de eerste 24-48 uur na aanhechting worden gedood. Dit vindt in de regel plaats voordat de teek zich vol eet. Hierdoor wordt het risico op transmissie van ziekten geminimaliseerd, maar niet uitgesloten. Eenmaal dood zullen de teken van het dier afvallen of, indien ze achter blijven, kunnen teken voorzichtig worden verwijderd.
Er zijn geen gegevens beschikbaar over het effect van baden en wassen met een shampoo op de effectiviteit van het product bij katten. Gebaseerd op de gegevens bij de hond, heeft wassen met shampoo één uur voorafgaand aan de behandeling, geen invloed op de effectiviteit van het product tegen vlooien. Voor optimale vlooienbestrijding in huishoudens met meerdere dieren, dienen alle honden en katten te worden behandeld met een passend bestrijdingsmiddel.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK BIJ DIEREN
Vermijd contact met de ogen van het dier. In geval van oogcontact, onmiddellijk en grondig ogen spoelen met water. Het product niet toedienen op wonden of beschadigde huid.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN, TE NEMEN DOOR DEGENE DIE HET GENEESMIDDEL AAN DE DIEREN TOEDIENT
Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden. Na accidenteel contact met de ogen dienen de ogen onmiddellijk en grondig met water te worden gespoeld. Als de irritatie aanhoudt zoek medische hulp en laat de verpakking of bijsluiter aan de arts zien. Vermijd dat de inhoud in contact komt met vingers. Indien dit wel gebeurt was de handen met water en zeep. Handen wassen na gebruik.
Niet eten, drinken of roken tijdens toediening. Dieren of toedieners met een bekende overgevoeligheid voor fipronil of hulpstoffen (zie rubriek 2) moeten contact met dit diergeneesmiddel vermijden.
Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet overdag te behandelen maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet te laten slapen bij de eigenaren en in het bijzonder bij kinderen.

ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN
Het product kan nadelige effecten hebben op geverfde, geverniste of andere huishoudelijke oppervlakten of meubels.

GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE
Laboratoriumstudies met fipronil hebben niet aangetoond dat er embryotoxische of teratogene effecten zijn. Studies bij drachtige en zogende poezen zijn niet uitgevoerd. Gebruik het product bij drachtige en zogende dieren alleen in overeenstemming met de baten/risico beoordeling van de dierenarts.

SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN
Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de nationale vereisten te worden verwijderd. Fipronil kan ongunstige effecten hebben voor vissen en andere waterorganismen. Vervuil geen vijvers, waterwegen of poelen met het product of de lege pipet.

DIERGENEESMIDDEL
Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
REG NL 102176
Kanalisatie: VRIJ

Exil Diergeneesmiddelen
Divisie van Emax Nederland BV
Postbus 365, 3770 AJ Barneveld
Huisdier Informatie Centrum:
Tel 0900 2000 888 (€0,20/min)

Er zijn nog geen reviews over dit product geschreven.

Navigatie