• Vóór 15:00 besteld, de volgende werkdag bezorgd!

  • NIEUW: Eigen vervoer in de regio

  • Persoonlijk advies

  • Gratis verzending v.a. € 50

logo
  • Vóór 15:00 besteld, de volgende werkdag bezorgd!

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN:

Dit zijn de algemene voorwaarden van Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak. 

Wij streven er naar dat je tevreden bent met onze producten. Mocht je vragen of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@mulderruitersport.nl

1. ALGEMEEN

1.1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten van Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.

1.2. Door het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling betekent dat je de toepasselijkheid van deze Voorwaarden automatisch aanvaardt.

1.3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of indien de handelwijze van toeleveranciers daartoe aanleiding geeft

1.4. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

1.5. Alle prijzen worden aangegeven in euro’s (€) inclusief omzetbelasting (BTW).

1.6 PRIJZEN DIE OP 0,00 EURO OF NIET REALISTISCH ZIJN STAAN WORDEN UITERAARD NIET TEGEN DIT BEDRAG UIT GELEVERD. OOK WORDT EEN ARTIKEL NIET UITGELEVERD ALS EN BIJV. IN DE OMSCHRIJVING STAAT 162 MAAL. DIT IS EEN LEVERANCIERSOMSCHRIJVEN EN ZAL HET PRODUCT UITERAARD WORDEN UITGELEVERD IN DE CONSUMENTEN EENHEID. PER STUK.

2. BESTELLING & BETALING

2.1. Direct na de bestelling ontvangt je een bevestiging.  

2.2. Bij Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak kun je betalen door middel van Ideal en overschrijving.  

2.3. Indien je met enige betaling in gebreke bent, is Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

2.4. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, stelt Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak je hiervan per e-mail binnen 2 werkdagen op de hoogte en wordt de bestelling kosteloos geannuleerd.

3. VERZENDING & LEVERING

3.1. Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling.

3.2. Elke bestelling wordt uiterlijk vijf werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden bij een verzendbedrijf.

3.3. In het geval dat dit niet mogelijk is, wordt je hiervan per e-mail onmiddellijk op de hoogte gesteld.

3.4. Indien Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak de bestelling niet binnen 20 werkdagen kan verwerken, heb je de mogelijkheid de Bestelling kosteloos te annuleren.

3.5. Voor een bestelling tot € 50,00 in Nederland wordt € 6,25 in rekening gebracht, vanaf € 50,00 Franco aan huis bezorgd.

4. RETOURNEREN

4.1. Indien de bestelling niet overeenkomt met jouw verwachtingen, kun je deze binnen 14 werkdagen retourneren. Wel verzoeken wij je voorafgaand aan de retourzending een e-mail te versturen naar: info@mulderruitersport.nl

4.2. Retourneren is alleen mogelijk in originele verpakking met alle geleverde toebehoren en in nieuw staat verkerend.

4.3. Het recht om te retourneren vervalt indien het product gedragen, gewassen en of beschadigd is.

4.4. Uitsluitend vooraf aangekondigde en tijdig door Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak ontvangen retourzendingen worden in behandeling genomen.  

4.5. Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de verzender. Indien de levering niet (geheel) overeenkomt met jouw bestelling brengt Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak de kosten van de retourzending in mindering.

4.6. Binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending en welbevinden stort Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak het betaalde bedrag terug op jouw rekening.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. Indien de door Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aanschafwaarde van het product in kwestie.  

5.2. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor geen enkele vorm van vervolgschade die een afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten/diensten mocht lijden.

5.3. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak streeft er naar om alle informatie zoals deze op de website wordt aangeboden correct weer te geven en actueel te laten zijn. Het kan echter voorkomen dat sommige informatie niet volledig of onjuist is. Aan de gegevens zoals die op de website voorkomen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten zoals die kunnen voortvloeien uit niet volledige en/of onjuiste informatie.

5.4. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak is niet aansprakelijk voor overschrijding van aangegeven levertijden of beschadiging of verlies door het verzendbedrijf.

6. OVERMACHT

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak in geval van overmacht het recht om,naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door je dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

7. PRIVACY STATEMENT

Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak respecteert de privacy van haar relaties en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. De persoonsgegevens worden door Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak nimmer ter beschikking gesteld aan derden, met uitzondering van de gegevens die noodzakelijk zijn voor de bezorging en betaling van de bestelling. Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak informeert je graag, maar niet vaker dan 1 maal per week, over interessante ontwikkelingen en aanbiedingen.

8. COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak.

Mulder de dier- en ruitersportspeciaalzaak
Dorpsweg 21 3235AE Rockanje
Nederland
Tel: 0181-404402
E-mail: info@mulderruitersport.nl
BTW nummer: NL 803630062BO1I
BANKNR.: NL20 RABO 0355700247
KvK nummer: 24254961